Online půjčka ještě dnes a bez poplatků předem

Chcete si vyřídit online půjčku bez poplatků předem? Naše půjčka je přesně taková. Bez poplatků.

Požádat

Půjčka bez poplatků, online půjčka bez poplatků, půjčka

Zdědili jste dluhy po svých předcích, vůbec nevíte, co s nimi a ještě do toho si potřebujete půjčit? Hledáte rozumné východisko z této zdánlivě neřešitelné situace, kdy projíždíte internetem a nacházíte různé rady, jak z toho ven? Ale dosud jste nenarazili na společnost, která by zcela vyhovovala Vašim podmínkám?

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

Dovolte nám, se Vám představit, jsme nemalá společnost, která nabízí půjčky sjednané dle představ našich klientů a řešíme problém s jejich splácením, tudíž i dluhy. Nabízíme půjčku bez registru, to znamená, že se neohlížíme na skutečnosti v registru dlužníků. Potřebujete si půjčit finance, jakou výši půjčky u nás tedy získáte? Naše společnost poskytuje půjčky v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč, ale za podmínky, že je nutné zajistit tuto půjčku nemovitostí, kdy nemovitost může být i ve vlastnictví třetí osoby. O jakou nemovitost se může jednat? Ručit můžete jakoukoli nemovitostí, která je zapsána na katastrálním úřadě, tudíž nemovitostí může být dům, byt, pole nebo louky. Budou-li ji nějaké chyby na výpisu z katastru nemovitosti, tak vše srovnáme nebo tyto chyby budeme akceptovat.

Odvíjí se hodnota půjčky od hodnoty nemovitosti, kterou zajišťujete půjčku? Ano odvíjí a to tím způsobem, že Vám půjčíme až 80% z ceny nemovitosti. V překladu to znamená, že pokud nemovitost má hodnotu 2.000.000,- Kč, tak Vám nejvýše půjčíme 1.600.000,- Kč. S Vámi půjčku řešíme podle Vašich představ, individuálně. Bez žádných poplatků Vám zdarma posoudíme a nabídneme půjčku, která v případě, že se Vám nebude zamlouvat, tak za tuto nabídku nic neplatíte. Nabízí se Vám dotaz, jak rychle půjčku dostanete? Půjčka se na Vašem účtu může vyskytnout již do 3 dnů od podání žádosti a nic za tuto skutečnost neplatíte, tím pádem žádné poplatky předem.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Vyskytnou-li se nějaké problémy se splácením vyjednané půjčky, tak nezoufejte, nabídneme Vám možnost řešit tuto situaci pomocí nastavení individuální splácení. Touto možností Vám nabízíme splácet po určitou dobu jen zlomek splátky, např. splácet během dvou let jen 1/2. V opačném případě poskytujeme i možnost splatit půjčku dopředu s tím, že ušetříte budoucí úroky.

Co se zděděnými dluhy? Naše společnost okamžitě vyplácí exekuce, kdy jednáme s exekutorským orgánem o výši Vašeho dluhu, kdy se v této situaci snažíme o maximální snížení dlužné částky. Současně s tím posoudíme Vaše nevýhodné půjčky, kdy mluvíme s jejich věřiteli, v nejzazších případech s vymáhací agenturou. V těchto končinách máme dlouholetou praxi a mnoho získaných kontaktů, kdy se nám daří domluvit s věřiteli lepší podmínky pro zaplacení závazku. V těch nejhorších případech podáme žalobu s tím, že jednáme právní cestou k Vašemu prospěchu.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Pokud dlužíte u více společností, tak Vám nabídneme tzv. konsolidaci. Jedná se o sjednocení všech půjček do jedné s tím, že se často dostaneme na zlomek splátky před konsolidací. Je to výhodné, neboť další půjčkou by se dlužné částky jen navyšovali.

Byla by nutnost Vaši nemovitost zastavět, tak abyste se zbavili dluhů, tak Vám tuto možnost nabídneme, nebo nemovitost vykoupíme, kdy Vás necháme dále bydlet formou nájmu v této nemovitosti. Naopak při prodeji Vaší nemovitosti Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, kde půjčka je splatná z prodeje nemovitosti.

Jsme společnost, která nabízí příjemné řešení pro své klienty k jejich prospěchu. Svým ohleduplným jednáním Vám pomůžeme se dostat ze složitých finančních problémů a nastartovat Váš život pozitivním směrem.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.onlinepujckadnes.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.